Wdrożenia

Wsparcie, koordynacja wdrożeń dużych systemów klasy ERP, MES, B2B, B2C

  • usprawnienia procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych
  • wdrażanie rozwiązań informatycznych pozwalających na zmniejszenie pracochłonności, a tym samym przełożenie tego na realne oszczędności.
  • identyfikacja produktów RFID, BARCODE Gs1,
  • tworzenie oprogramowania  dostosowanego do potrzeb na platformy Windows, Android, OSX, IOS
  • budowa systemów kontroli wejść